Osallisuus – puhetta vai tekoja?

Kirjoittaja: Laura Lares, Tkt, johtamisen asiantuntija

Osallisuuden, osallistumisen ja osallistamisen merkityksestä puhutaan paljon. Riikka Haahtelan (2004) mukaan osallisuus on kokemuksellista ja jaettua. Se on syvällistä jäsenyyden tunnetta yhteisössä ja mahdollisuutta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa. Voidaan puhua tieto-osallisuudesta oikeutena saada yhteisölle olennaista tietoa, suunnitteluosallisuudesta oikeutena osallistua yhteissuunnitteluun ja päätösosallisuudesta oikeutena osallistua omaa toimintaympäristöä koskeviin päätöksiin.

Osallisuus voi olla osallisuuspuhetta. Puheeksi se voi jäädäkin. Tai sitten se voi olla konkreettisia tekoja ja käytännöllisiä ratkaisuita. Menetelmiä, joilla kaikkien osallisten on mahdollista ja parhaimmillaan jopa helppoa tuoda omat näkökulmansa yhteiseen valmisteluun, kauaskantoisiin valintoihin ja monia koskettavaan päätöksentekoon.

Kauas on tultu yksisuuntaisen tiedottamisen, massatilaisuuksien ja aloitelaatikoiden ajasta, jossa suunnitteluun vaikuttaminen vaati poikkeuksellista siviilirohkeutta ja väylien raivaamista. Silloin yksittäiset puheenvuorot ja ”mutu” tulkittiin laajojen osallisjoukkojen tuntemuksiksi. Tai sitten vain toimittiin osallisia kuulematta, koska heidän tarpeensa tiedettiin heitä paremmin.

Osallisuusratkaisut ovat nykyään kaikenlaisten organisaatioiden ulottuvilla. Helppokäyttöisiä, käyttäjälähtöisiä ja kustannustehokkaita työkaluja on tarjolla. Viitseliäisyys ja osallisuuden aito arvostaminen mitataan siinä, hyödynnetäänkö niitä. Ainahan on vaihtoehtona jättää osalliset osallistamatta, kuulematta, aktivoimatta ja sitouttamatta. Aina on mahdollista tyytyä ihan vain tyytymättömyyteen.

Osallisuusratkaisut yhdistettyinä tiedolla johtamiseen luovat hyvän pohjan toimintaympäristöjen ja niiden muutosten suunnitteluun. Kun osallisen omalla kielellä ja hänelle luonnollisella tavalla kerätään yksilötason näkemyksiä, tarpeita, toiveita ja preferenssejä, saadaan yhteisötasolle koostetuksi kouraantuntuvaa, strukturoitua ja helppokäyttöistä dataa suunnittelun eri vaiheissa hyödynnettäviksi. Osallisuusratkaisu on molemmat: osallisuuden nostamista ansaitsemaansa arvoon. Ja ratkaisu, jolla se toteutetaan ihan käytännössä.