Digitaaliset osallistamis-
ratkaisumme

Työympäristömuutoksia tukee tiedolla johtaminen – keräämme tilankäyttäjiltä tiedon nopeasti ja helposti digitaalisilla ratkaisuillamme. Kaikki tilankäyttäjät pääsevät osallistumaan tasavertaisesti, nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Mittauksen päätteeksi luomme selkeän raportin, joka toimii pohjana suunnittelulle.

KatiBot

KatiBot on luomamme digitaalinen työkalu oppimisympäristöjen suunnitteluun. Sen avulla kartoitamme oppilaiden, opettajien, koulun muun henkilökunnan ja koulurakennusta käyttävien näkemyksiä. Kysymykset pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja hyvinvointiprofiiliin. Kysymysten avulla pystymme konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

KatiBotin keräämät tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana uuden koulun suunnittelulle. Niistä ilmenee käyttäjien toiveet ja pedagogiikan toteutustapa arkkitehti- ja sisustussuunnittelua varten.

iDb

iDb tuottaa nopeasti mitattua ja analysoitua tietoa tilankäyttäjiltä päätöksenteon tueksi.

iDb Vision® -työympäristömittaus antaa organisaation johdolle ja kiinteistökehityksen vastuuhenkilöille mitattua ja analysoitua tietoa työympäristön toimivuudesta sekä työntekijätarpeista.