Digital Tools

Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun panostamme muun muassa digitaalisilla työkaluilla. Esimerkiksi koulusuunnittelutiimin apuna toimii kehittämämme bottiapuri KatiBot, verkossa toimiva työkalu, jolla selvitetään tilan käyttäjien toiveita ja tarpeita.

KatiBot

KatiBot on luomamme digitaalinen työkalu oppimisympäristöjen suunnitteluun. Sen avulla kartoitamme oppilaiden, opettajien, koulun muun henkilökunnan ja koulurakennusta käyttävien näkemyksiä. Kysymykset pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja hyvinvointiprofiiliin. Kysymysten avulla pystymme konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

KatiBotin keräämät tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana uuden koulun suunnittelulle. Niistä ilmenee käyttäjien toiveet ja pedagogiikan toteutustapa arkkitehti- ja sisustussuunnittelua varten.