KAUNEUSSTUDIO HOITOLA & SHOP

HAASTE

Yrityksen kasvu ydinbisneksen avulla oli vakiintunut. Hoitola-aikoja, -tiloja ja -henkilökuntaa ei voinut enää olemassa olevilla resursseilla kasvattaa, joten liiketoiminnan kehittämiseen tarvittiin uusia keinoja.

 

RATKAISU

Yritystä lähdettiin kehittämään käyttäen Design Management-toimintamallia. Projektissa analysoitiin nykytilanne, asetettiin tavoitteet sekä luotiin toteutussuunnitelma. CDM vastasi kokonaisvaltaisesti kehitysprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kauneusstudion palvelukonsepti käytiin läpi kokonaisuudessaan, ja kosmetologien osaamista monipuolistettiin koulutuksilla. Myynnille asetettiin myös henkilökohtaiset, selkeät tavoitteet joiden kehitystä seurattiin kahden vuoden ajan.

 

TULOKSET

Yrityksen muutos lähti ensin sisältäpäin, jolloin asiakkaat kokivat sen monipuolisempana palveluna. Uusi identiteetti haluttiin myös näkyväksi hoitolassa, joka remontoitiin täysin. Kauneusstudio sai uuden ilmeen hoitolaan, ja se vietiin myös kaikkeen viestintään.  Kasvutavoitteet toteutuivat vahvistamalla kokonaispalvelupakettia.

 

Yhteistyö CDM:n kanssa oli kokonaisuudessaan mielenkiintoista ja innostavaa. Meidän yrittäjien olisi ollut mahdotonta viedä muutosta tässä mittakaavassa läpi ilman apua. Erityisesti ilahduimme siitä, kuinka muutosta lähdettiin jalkauttamaan ensin sisäisesti henkilökunnan kanssa, ja vasta sitten keskityttiin sisutussuunnitteluun ja markkinointiin. Koemme saaneemme yhteistyössä ammattitaitoista tukea yritystoimintaamme ja työkaluja vuosiksi eteenpäin.
-Yrittäjät Marja Tujula ja Taina Serenius, Kauneusstudio Hoitola & Shop Oy