Koulusuunnittelu

Koulusuunnittelun lähtökohtana toimii opetussuunnitelma ja kunnan strategia opetussuunnitelman toteuttamiseksi koulussa. Osallistamme kaikki käyttäjät ideoimaan ja vaikuttamaan siihen, minkälaisessa ympäristössä oppiminen tapahtuu. Apuna käytämme kehittämäämme digitaalista työkalua, KatiBottia. Esimerkiksi yhteisopettajuutta voi tukea tilasuunnittelun avulla ja luonnollista vuorovaikutusta kalustesuunnittelulla.

Teemme tiloja, jotka tukevat oppimista.

Tilasuunnittelu Oppimisympäristöt Koulut Muutostoimisto CDM

Osallistaminen on onnistuneen koulusuunnittelun A ja O

KatiBot

KatiBot on luomamme digitaalinen työkalu oppimisympäristöjen suunnitteluun. Sen avulla kartoitamme oppilaiden ja opettajien näkemyksiä. Kysymykset pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja hyvinvointiprofiiliin. Kysymysten avulla pystymme konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

KatiBotin keräämät tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana uuden koulun suunnittelulle. Niistä ilmenee käyttäjien toiveet ja pedagogiikan toteutustapa arkkitehti- ja sisustussuunnittelua varten.

“KatiBotin tulosten pohjalta lähti liikkeelle koko suunnitteluprosessi. Tulokset osoittivat selkeästi mitä virikkeitä, minkälaisia tiloja, värimaailmoja ja oppimistiloja halutaan. Tulosten pohjalta toteutettiin kattava muutostyö koulun tiloissa. KatiBot on ykköstoteutus Suomessa.”
Anne Onnela, johtava rehtori Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Takana jo 20 onnistunutta koulumuutosta

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

ROVANIEMI Lapin yliopiston harjoittelukoulu Rovaniemellä vastaa perusopetuksen järjestämisestä, opettajankoulutuksesta ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Lisäksi koulu toimii verkostoituneesti Suomen harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa.

Tutustu »

Koskenkylän koulu

LOVIISA Koskenkylän koulussa toimii esiopetus ja perusopetuksen alaluokat 1. – 6. Suunniteltavaa pinta-alaa koulussa on noin 3 600 neliömetriä. Suunnittelun lähtökohtana oli

Tutustu »

Obs de Zwaluw -koulu

MARKELO, HOLLANTI Obs de Zwaluw -alakoulussa opiskelee 4 – 12 -vuotiaita lapsia. Koulun pinta-ala on noin 1000 neliömetriä. Lähtökohtana tilojen suunnittelulle oli

Tutustu »

Lovisavikens Skola

LOVIISA CDM vastasi koulun noin 3 600 neliömetrin tilojen kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Koulu on yläkoulu, jossa opiskelee 7. – 9. -luokkalaisia

Tutustu »

Rantakylän normaalikoulu

JOENSUU Rantakylän koulu on Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, joka tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen luokilla 1. – 9. Koulun toiminnan painopisteitä ovat

Tutustu »

Pontuksen päiväkotikoulu

LAPPEENRANTA Pontuksen päiväkotikoulun noin 4500 neliömetrin tilojen suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma ja rehtori Katri Kurrosen vahva visio siitä, minkälainen oppimisympäristö tukee

Tutustu »