KR-TIIMI

HAASTE

Yrityksen sisäisissä työprosesseissa oli erilaisia toteuttamistapoja henkilöstä riippuen. Nämä hankaloittivat projektien hallintaa ja organisointia, heikentäen tuottavuutta ja työn tekemisen sujuvuutta. Samaa työtä saatettiin tehdä useammallakin pöydällä, ja vastuunjako ei ollut aina ihan selvää.

 

RATKAISU

CDM kartoitti henkilökunnan kanssa erilaisten projektien vaiheet, ja analysoi heikot kohdat. Vastuualueet kirkastettiin ja luotiin pelisäännöt toiminnalle. Projektien hallintaan luotiin yhdessä prosessikuvaus, jonka käyttöön sitouduttiin.

 

TULOKSET

Projektien organisointi, hallinta ja tehtävien hoito selkiytyi kun henkilökunta sitoutui tekemään töitä pohjautuen yhdessä laadittuun konseptiin. Turhien työvaiheiden ja päällekkäisten tekemisten määrä väheni, jolloin aikaa jäi enemmän oikeiden asioiden hoitoon. Hankkeet  saatiin suoritettua sujuvasti kun prosessi hoidettiin aina samalla tavalla alusta lähtien.

 

CDM auttoi meitä näkemään asioita, joille olimme omassa toiminnassamme jo sokeutuneet ja joita oli vaikea ottaa esiin.

Yhteistyö CDM:n kanssa oli antoisaa ja avartavaa, asioista puhuttiin suoraan ja edettiin niin kuin oli sovittu. CDM haastoi meidät kehittämään yritystämme raikkaalla tavalla teknistä asiaydintä kuitenkaan unohtamatta.

Yhdessä luotu prosessikuvaus antoi myös lisäarvoa toiminnallemme myydessämme yrityksemme.

-Mari Lautala, rakennuttajapäällikkö, partner / Sitowise Oy