PONTUKSEN PÄIVÄKOTIKOULU LAPPEENRANNASSA

HAASTE

Pontuksen koulun neljässä eri toimipisteessä toiminutta alakoulua yhdistyivät yhdeksi koulukeskukseksi. Rakennus on uusi ja siihen tilattiin sisustussuunnittelu. Suunnitteluun osallistuivat niin oppilaat kuin opettajat rehtori Katri Kurrosen vastatessa kaikista pedagogisen suunnittelun päälinjauksista.

Uusi opetussuunnitelma haluttiin jalkauttaa tilojen suunnitteluun ja erityisesti haluttiin kuunnella käyttäjien toiveita niin visuaalisesta ilmeestä kuin kalusteiden toiminnallisuudestakin.

 

RATKAISU

Perustettiin suunnitteluryhmiä, jotka koostuivat niin opettajista kuin oppilaista.

CDM otti suunnitteluprojektin kokonaisvaltaisesti vastuulleen, asetti välitavoitteet ja aikataulut suunnittelulle. CDM vastasi myös informaation suunnittelun etenemisestä eri sidosryhmille.

 

TULOKSET

Suunnittelun tuloksena on koulu, jonka oppilaat ja opettajat ovat ottaneet omakseen. Sisustuksen avulla on tuettu uutta opetussuunnitelman toteutumista, yksilöllistä oppimista ja yhteisopettajuutta. Lapset ovat päässeet vaikuttamaan koko koulun tunnelmaan ja heidän kädenjälkensä näkyy konkreettisestikin maalauksina koulun seinillä.

 

Yhteistyö CDM:n kanssa oli mutkatonta ja sujuvaa. Rehtorina arvostan erityisesti suunnittelijan perehtyneisyyttä koulumme pedagogiikkaan ja sen asettamiin tavoitteisiin ennen suunnittelun alkua. CDM otti myös hyvin oppilaat huomioon suunnittelussa, johdattaen heitä miettimään juuri opiskeluympäristössä huomioitavia asioita. Aikataulut pitivät, ja olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä – koulussamme on ilo työskennellä ja oppia.
-Rehtori Katri Kurronen, Pontuksen päiväkotikoulu.

[envira-gallery id="664"]