Polar Partners & CDM Involver

“Aikataulupaine oli todella kova, mutta lopputulos on onnistunut. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön CDM:n kanssa. Toiminta oli todella joustavaa. Nostan kyllä hattua, sillä projekti oli haastava. Paljon vaadittiin iltatyötä aikaeronkin takia. Monikulttuurisuus, monikielisyys, vastaajien kielitaitorajoitteet ja pandemia lisäsivät haastavuutta.”
Mervi Hakoniemi, projektipäällikkö
Polar Partners Oy

Polar Partners Oy vie suomalaista koulumaailman osaamista maailmalle. Perussa uusitaan 75 julkista koulua. Projekti on valtava, sillä siihen osallistuu lukuisia toimijoita ympäri maailmaa. Perussa koulurakennukset ovat hyvin perinteisiä, samoin opetusmenetelmät. Projektin tavoitteena on kehittää sekä tiloja että opetusmenetelmiä, jotka tuovat koulut aivan uudelle tasolle. Polar Partners valitsi CDM Involverin, koska suunnittelun pohjaksi tarvittiin tietoa koulujen käyttäjien tarpeista.

Kysymysten suunnittelu ja visuaalisen ilmeen lokalisointi vaativat paljon monikulttuurisen Perun paikallistuntemusta. Aktiivinen vuorovaikutus projektin eri tahojen kanssa oli välttämätöntä, jotta lopputuloksesta saatiin onnistunut. Työhön käytettiin kaikkiaan aikaa kuitenkin vain nelisen kuukautta. CDM Involverin tuottamaa tietoa käytetään rakennuttajien kilpailuttamisessa. Kilpailun sääntöihin luotiin ohjeistuksia, jotka nousivat suoraan CDM Involver-kyselyn tuloksista.