Koskenkylän koulu

LOVIISA Koskenkylän koulussa toimii esiopetus ja perusopetuksen alaluokat 1. – 6. Suunniteltavaa pinta-alaa koulussa on noin 3 600 neliömetriä. Suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma ja rehtorien yhtenäinen visio. CDM vastasi tilojen kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Suunnitteluprojekti kesti vuoden. Hankintojen pohjaksi CDM teki kaikista kalusteista tuotekortit, joissa määritettiin mitoitukset, värit ja materiaalit varmistamaan oikea toiminnallisuus ja […]

Obs de Zwaluw -koulu

MARKELO, HOLLANTI Obs de Zwaluw -alakoulussa opiskelee 4 – 12 -vuotiaita lapsia. Koulun pinta-ala on noin 1000 neliömetriä. Lähtökohtana tilojen suunnittelulle oli pedagoginen suunnitelma. Kaluste- sisustus- ja tekstiilisuunnittelun lisäksi kalustehankintojen pohjaksi tehtiin tuotekortit. Niissä määriteltiin kalusteiden mitoitukset, värit ja materiaalit varmistamaan oikea toiminnallisuus ja ilme. Osana projektia CDM loi koululle myös uuden brändin, logon ja […]

Lovisavikens Skola

LOVIISA CDM vastasi koulun noin 3 600 neliömetrin tilojen kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Koulu on yläkoulu, jossa opiskelee 7. – 9. -luokkalaisia nuoria. Suunnitteluprojekti kesti vuoden. Hankintojen pohjaksi CDM teki kaikista kalusteista tuotekortit, joissa määritettiin mitoitukset, värit ja materiaalit varmistamaan oikea toiminnallisuus ja ilme. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala.

Rantakylän normaalikoulu

JOENSUU Rantakylän koulu on Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, joka tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen luokilla 1. – 9. Koulun toiminnan painopisteitä ovat yhteisopettajuus, tieto- ja viestintäteknologia sekä sen opetuskäytäntöjen kehittäminen. Nämä arvot olivat pohjana myös sisustussuunnittelulle. CDM vastasi koulun noin 4000 neliömetrin kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma. Hankintojen pohjaksi tehtiin myös […]

Pontuksen päiväkotikoulu

LAPPEENRANTA Pontuksen päiväkotikoulun noin 4500 neliömetrin tilojen suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma ja rehtori Katri Kurrosen vahva visio siitä, minkälainen oppimisympäristö tukee pedagogiikkaa parhaiten. Tiloissa toimii päiväkoti, esiopetus ja luokat 1. – 6. Suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä. Siihen osallistui koulun 20 henkilön sisustusryhmä, jossa oli mukana sekä opettajia että oppilaita. Projekti kesti vuoden. CDM vastasi […]