Tilasuunnittelu

Suunnittelumme pohjautuu asiakkaan toiminnan ja tahtotilan ymmärtämiseen sekä brändiin. Etsimme ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen ja ylittävät odotukset.

Suunnitteluun kuuluvat tilan jakaminen toimintoihin, väri- ja materiaalivalinnat sekä kaluste-, tekstiili- ja valaistussuunnittelu. Huomioimme tilojen toiminnallisuuden, muunneltavuuden, esteettömyyden ja puhtaana pitämisen. Esimerkiksi koulussa verhoilujen tulee olla erittäin kestäviä, ja liiketilasuunnittelussa tarvitaan tuottavaa tilankäyttöä.

Luomme suunnittelulla tilaan energiaa, joka tuntuu.

Projektin hallinta

Kun asiakas ostaa meiltä projektinhallinnan, hän luottaa kokonaisuuden käsiimme. Toimitamme asiakkaalle aina parhaat ja sopivimmat vaihtoehdot. Luottamus on avainsana.

Projekti alkaa, kun suunnittelu on hyväksytty. Muutamme valinnat budjetiksi ja laadimme projektille aikataulun. Vastaamme niiden toteutumisesta. Osallistumme työmaakokouksiin ja hoidamme yhteydet rakennuttajaan ja muihin suunnittelijoihin kuten arkkitehtiin sekä LVI- ja sähkösuunnittelijoihin. Hoidamme kilpailutuksen, tilaukset ja tuotteiden vastaanottotarkistuksen. Johdamme työtä asiakkaan kohteessa ja koordinoimme muutot.

Kannamme vastuun koko toteutuksesta, jotta asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa.

Muutosvalmennus

Tilojen muuttuessa myös niiden käyttö ja toimintatavat muuttuvat. On olennaista ottaa käyttäjät mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, sillä heidän tarpeensa ovat keskiössä. Tarvitaan ergonomisia työpisteitä, luonnollisia kohtaamistiloja, rentoutumishuoneita tai selkeää varastotilaa.

Tunnemme työnteon murrokseen liittyvät haasteet. Asetamme tavoitteet muutokselle yhdessä tilaajan kanssa. Kuuntelemme, sparraamme ja tuemme. Valmennamme muutokseen ja teemme uusia pelisääntöjä asiakkaan kanssa, jotta uusien tilojen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja tavoitteet saavutettaisiin.

Toimiva tila innostaa, tukee työhyvinvointia ja sitouttaa henkilöstöä.

© Désign by CDM