TYÖYMPÄRISTÖT

Olemme hyvinvoivien työympäristöjen asiantuntija

Osallisuutta ja hyvinvoivia työympäristöjä

Onnistunut suunnittelu pohjautuu tilojen käyttäjien osallisuuteen. On tärkeää kuulla ja ymmärtää käyttäjien tarpeita alusta asti. Strategia ja organisaatiokulttuuri ohjaavat työympäristön suunnittelua. Kun tehdään muutoksia, on kokonaisuuden osia hyvä miettiä samanaikaisesti: miten kaikki toiminta tiloissa tapahtuu, miten muutokset vaikuttavat toimintapoihin. Muutoksia on hyvä harjoitella jo ennen kuin tilat otetaan käyttöön. Parhaimmillaan strategia, kulttuuri, käyttäjät ja tilat ovat samassa linjassa.

Hybridityön suurimpia huolenaiheita ovat:

 • Uudet työtavat vaativat uudenlaista johtamista ja uusia pelisääntöjä
 • Haasteet vuorovaikutuksessa ja sisäisessä viestinnässä
 • Organisaation kulttuurin ja yhteisöllisyyden hajautuminen
 • Haasteet yhteisessä innovoinnissa ja uuden luomisessa
 • Sopimattomat tilat ja kalusteet
 • Ihmiselle luontaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus

Ratkaisumme on CDM Involver osallisuusratkaisu:

 • Antaa tietoa työympäristön suunnitteluun ja johtamiseen
 • Työntekijäkokemus nykytilasta suhteessa siihen, miten ja missä työtä tulevaisuudessa tehdään
 • Toimistolla tapahtuvan työskentelyn tilatarve ja tunnelmamuotoilu
 • Pelisäännöt, jotka sujuvoittavat yhteistyötä ja lisäävät yhteisöllisyyttä
 • Tilojen käyttäjien osallisuus työympäristön muutokseen