IMATRAN VARAOSAKESKUS

HAASTE

Yritys oli kasvun jaloissa paisunut niin tuotevalikoimassaan kuin myymälän ylläpidossa ja järjestyksessä. Asiakkaat ja henkilökuntakaan eivät löytäneet tuotteita helposti, ja aikaa kului tuotteiden etsimiseen. Sukupolven vaihdoksen yhteydessä haluttiin järjestys myymälään, ja henkilökunnalle täydentävä koulutus visuaaliseen markkinointiin ja myyntiin.

 

RATKAISU

Myymälän osastot ja tuoteryhmät analysoitiin niin visuaalisesti kuin numeerisestikin. Tämän pohjalta luotiin myyntistrategia jonka pohjalta myymälä suunniteltiin kokonaan uudestaan.

Henkilökunnan vastuualueita täsmennettiin, ja heitä koulutettiin visuaaliseen markkinointiin myymälässä. Omalle työlle, ja myymälän yleisilmeelle asetettiin laaturimat joihin yhdessä myös sitouduttiin.

 

TULOKSET

Koko yrityskuva selkeytyi. Myymälässä on helppo toimia ja asiakkaat löytävät tuotteita myös itsenäisesti. Varastot on purettu ajan tasalle ja saatu järjestykseen. Liiketoiminta-alueet, ja tuoteryhmät jotka eivät kannattaneet lopetettiin ja korvattiin uusilla palvelukokonaisuutta paremmin tukevilla tuotteilla.

 

Yhteistyö CDM:n kanssa on ollut tuottavaa. Projektissa edettiin järjestelmällisesti, joustaen kuitenkin tarpeen mukaan.  CDM ymmärtää vähittäiskaupan bisnestoiminnan, ja myymälätoiminnan arkipäivän. Tämä oli oleellinen osa projektissa onnistumista jotta strategia ei jäänyt pelkästään hienoksi ideaksi paperille vaan se myös jalkautettiin CDM:n avulla koko toimintaan.

Jani Inkinen, toimitusjohtaja/yrittäjä Imatran Varaosakeskus Oy