Yrityksen verkkosivut

VERKKOSIVUT

Yrityksen kotisivut ovat sen digitaalista toimintaympäristöä, jossa funktionaalisuus, turvallisuus, ergonomisuus ja toimivuus ovat tärkeimmässä roolissa. Vasta niiden päälle rakennetaan visuaalisuus ja brändi. Sivuilla on nykyään myös tärkeä rooli osana markkinointia digitaalisten myyntipolkujen ja tehokkaan sisältömarkkinoinnin kautta.

88% internetin käyttäjistä aloittaa tuotteen tai palvelun etsimisen hakukoneista.

WordPress hosting kotisivut CDM

REFERENSSEJÄ

Sivujen suunnittelu ja valmistus. 80% yrityksistä uusitaan tai päivitetään
logo ja ilme sivujen valmistuksen yhteydessä.
Inbound-markkinointi verkkosivut cdm

Luomme sivuja maailman suosituimmalla julkaisualustalla, WordPressillä. Tämä mahdollistaa myös tehokkaan Inbound-markkinoinnin toteutuksen osana sivustoa!

INBOUND-MARKKINOINTI

Pääajatus on asiakkaan auttaminen kiinnostavan ja houkuttelevan sisällön avulla. Tapoja on useita, esim. blogikirjoitukset, uutiskirjeet, sosiaalisen median viestit, podcastit, webinaarit ja videot. Se, mikä toimii parhaiten, riippuu sisällöstä ja yrityksen kohderyhmästä.

Kun ratkot kohdeyleisösi ongelmia hyvän sisällön avulla, kasvatat myös luottamusta ja saat heistä todennäköisimmin uusia asiakkaita.

Inbound-markkinoinnin keskeinen asia on, että ihmiset hakeutuvat lisäarvoa tuottavien sisältöjen kautta itse yrityksen luokse omasta halustaan. Tavoite on, että ihmiset kiinnostuvat yrityksestäsi sisältöjen kautta, siten saat luottamuksen ja luvan lähestyä heitä myös jatkossa.