Web Design

Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivuja. Tilojen suunnittelu on usein osa laajempaa muutosta, johon liittyy myös verkkosivujen, brändin tai ilmeen uudistamista. Huolehdimme käyttäjäpolusta näytöltä fyysiseen kohteeseen. Oikein suunnitellut toimitilat ilmentävät organisaation toimintakulttuuria ja toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina. Verkkosivut ovat toimitilojen virtuaalinen jatke, kohtaamispaikka verkossa.

Video tuotanto

CDM tuotti Pontuksen päiväkotikoululle verkkosivujen toteutuksen yhteydessä videon, joka viestii uusista tiloista, sekä koulun pedagogiikasta koteihin ja sidosryhmille.