Verkkosivut osaksi myyntiä ja markkinointia

88% internetin käyttäjistä aloittaa tuotteen tai palvelun etsimisen hakukoneista.

Yrityksen kotisivut ovat sen digitaalista toimintaympäristöä, jossa funktionaalisuus, turvallisuus, ergonomisuus ja toimivuus ovat tärkeimmässä roolissa. Vasta niiden päälle rakennetaan visuaalisuus ja brändi. Sivuilla on nykyään myös tärkeä rooli osana markkinointia digitaalisten myyntipolkujen ja tehokkaan sisältömarkkinoinnin kautta.

Yrityksen verkkosivut

Luomme sivuja maailman suosituimmalla julkaisualustalla, WordPressillä. Tämä mahdollistaa myös tehokkaan Inbound-markkinoinnin toteutuksen osana sivustoa!

Inbound-markkinointi verkkosivut cdm

Verkkosivujen sisältö

Kun ratkot kohdeyleisösi ongelmia hyvän sisällön avulla, kasvatat luottamusta ja saat todennäköisimmin uusia asiakkaita.

Keskeinen asia on, että ihmiset hakeutuvat lisäarvoa tuottavien sisältöjen kautta itse yrityksen luokse omasta halustaan. Tavoite on, että ihmiset kiinnostuvat yrityksestäsi sisältöjen kautta, siten saat luottamuksen ja luvan lähestyä heitä myös jatkossa.

REFERENSSEJÄ

WordPress hosting kotisivut CDM