Business Finland & CDM Involver

“Suosittelen CDM Involveria. Kyselyä räätälöitiin meille tiukalla aikataululla, mutta kaikki sujui todella hyvin. Meidän tarpeisiimme vastattiin ripeästi, joustavasti ja palvelualttiisti. Raportit olivat selkeitä, ja erityisen lisäarvon toi se, että saimme valmiiksi analysoidun datan visuaalisessa muodossa. Ajatukset oli hyvin kiteytetty, ja Excel-muotoinen data helpotti tietojen suodattamista.”

Heidi Elvilä, HR Manager, Legal Counsel
Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Vuoden 2022 lopulla, koronan jälkeen, organisaatiossa päätettiin pilotoida uusi hybridityön malli. Pilotointijakson aikana haluttiin kuulla henkilöstön näkemys uudesta mallista. CDM Involver mahdollisti tiedon keräämisen inhimillisen ja vuorovaikutuksellisen bottihaastattelun avulla. Kaikki työntekijät pääsivät keskustelemaan tasavertaisesti, nimettömänä ja luottamuksellisesti. Vastausprosentti oli 60 %, mitä voi pitää todella hyvänä henkilöstökyselyissä.

Kyselyn tulosten keskeinen havainto on, että pilotoitu malli vastasi hyvin henkilöstön tarpeisiin. Tuloksia tullaan käyttämään, kun tehdään lopullisia päätöksiä mallin jatkumisesta.