Vastuullisuus

Vastuullisen toimintamme pohja on yrityksemme arvoissa

Tasa-arvo, toistemme kunnioitus ja arvostus ovat arvojamme niin keskinäisessä yhteistyössä kuin asenteessamme asiakkaitamme kohtaan. Pidämme huolta yritysvastuustamme, joka sisältää:

 • vastuun ympäristöstä
 • tasa-arvoisen suunnittelun
 • tyytyväisen henkilöstön
 • vastuullisen hankinnan

Haluamme tuoda toimintamme ja digitaalisten tuotteidemme vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön näkyviksi niin, että ne eivät ole pelkkää sanahelinää raporteissa. Olemme luoneet prosesseihimme mittareita, kuten sertifioitujen materiaalien ja kierrätyskalusteiden käyttöaste projekteissa. Niiden avulla voimme varmistaa vastuullisuuden kaikilla toimintamme osa-alueilla.

Kerromme tavastamme toimia asiakkaillemme jo ensi tapaamisella, jotta molemmat osapuolet voivat tuoda esille toiveensa yhteiseen suunnitteluprosessiin.

Vastuu ympäristöstä

 • Kestävät materiaalit
 • Kierrätys
 • Hiilineutraalit tuotteet
 • Ajaton suunnittelu

Huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön jokaisessa projektissamme. Pyrimme käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tuotteita, sekä valitsemaan sellaiset toimittajat, jotka jakavat arvomaailmamme. Teemme tiloja, jotka muuntuvat helposti käyttäjien erilaisiin tarpeisiin ja ovat näin pitkäikäisiä.

Tasa-arvoinen suunnittelu

 • Käyttäjälähtöinen
 • Esteetön
 • Ajaton

Haluamme, että käyttäjät osallistuvat mukaan suunnitteluun kaikissa projekteissamme. Perehdymme toimialaan ja työprosesseihin. Huomioimme myös asiakkaan tulevaisuuden tarpeet työympäristön suhteen.

Tyytyväinen henkilöstö

 • Työntekijöiden hyvinvointi
 • Perheystävällinen yritys
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Haluamme luoda avoimen ilmapiirin, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Teemme virheitä, kun luomme uutta, ja opimme niistä. Kannustamme toisiamme ja annamme apua. Luomme yhdessä ympäristön, johon on kiva tulla töihin.

Vastuullinen hankinta

 • Kestävät materiaalit
 • Kierrätys
 • Hiilineutraalit tuotteet
 • Sertifikaatit

Haluamme käyttää olemassaolevia kalusteita mahdollisimman paljon. Uusissa hankinnoissa kartoitamme aina mahdollisuuden kierrätystuotteiden käyttöön. Tavarantoimittajia valitessamme tarkistamme toimittajan vastuullisuuskonseptin.