CDM INVOLVER TYÖYMPÄRISTÖILLE

Hyvinvoivat tilat syntyvät kuuntelemalla

Tiedätkö, minkälainen työympäristö on toimivin ja taloudellisin?

CDM Involver on digitaalinen osallisuusratkaisu, joka antaa organisaation johdolle ja kiinteistökehityksen vastuuhenkilöille mitattua ja analysoitua tietoa työympäristön toimivuudesta sekä työntekijätarpeista.

CDM Involver nostaa esiin työympäristön keskeiset tarpeet ja kilpailukykytekijät.

  • Antaa tietoa työympäristön suunnitteluun ja johtamiseen
  • Osallistaa käyttäjät työympäristön muutokseen
  • Oikeaa dataa tehokkaasti ja nopeasti
  • Yli 20 000 käyttäjää
  • Asiakastyytyväisyys 100 %
  • Vastausprosentti 85 %

Tiedosta työympäristö

CDM Involver tuottaa nopeasti mitattua ja analysoitua tietoa tilankäyttäjiltä päätöksenteon tueksi.

Asiantuntijavetoinen työympäristömuutos on aina yhteistyötä ja osallistavaa kehittämistä. Se mahdollistaa energiataloudelliset, liiketoimintaa ja brändiä tukevat ratkaisut, joiden avulla tilankäyttöä ja resursseja voidaan toimivalla tavalla tehostaa myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Johdolle ja suunnittelijoille CDM Involver -raportti osoittaa todelliset tarpeet ja toiveet selkeästi.
Henkilökunnalle osallisuus suunnitteluun lisää kuulluksi tulemisen tunnetta, yhteisöllisyyttä, sitoutumista yhteisiin tiloihin ja pelisääntöihin.

CDM Involver on kattavista työympäristömittauksista markkinoiden nopein

CDM Involver tuottaa 10 päivässä mitatun, analysoidun ja visualisoidun tiedon:
1. Työntekijäkokemuksen nykytilasta suhteessa siihen, miten ja missä työtä tulevaisuudessa tehdään.
2. Toimistolla tapahtuvan työskentelyn tilatarpeesta ja tunnelmamuotoilusta.
3. Pelisäännöistä, jotka sujuvoittavat yhteistyötä ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Alkukartoitus

Toteutuksesta ja aikataulusta sopiminen.

Aloitus

Toimitamme linkin kyselyyn ja viestintäohjeet.

Kysely käynnissä

Tilannetieto vastaajien määrästä 4. pvä.

Läpikäynti

Raportti ja analyysin läpikäynti.

Osallistaminen työympäristösuunnittelussa

Työympäristömuutoksia tukee tiedolla johtaminen – CDM Involver kerää tiedon vuorovaikutteisen bottihaastattelun avulla nopeasti ja helppokäyttöisesti. Kaikki tilankäyttäjät pääsevät keskustelemaan tasavertaisesti, nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Mittauksen päätteeksi luomme selkeän raportin ja toimenpidesuunnitelman siitä, mitä muutoksia työympäristössä kannattaisi tehdä. Toimenpidesuunnitelman pohjalta teemme uuden tilasuunnitelman asiakkaan tilojen pohjakuvaan. Tilasuunnitelma toimii pohjana budjetoinnille.

Keskustellaan yhdessä vallitsevasta tilanteesta työpaikallanne. Etätapaaminen ei sido sinua mihinkään.