CDM INVOLVER OPPIMISYMPÄRISTÖILLE

Hyvinvoivat tilat syntyvät kuuntelemalla

Tiedätkö, minkälainen oppimisympäristö on toimivin ja taloudellisin?

CDM Involver on digitaalinen osallisuusratkaisu, joka kartoittaa tehokkaasti tilojen käyttäjien ja sidosryhmien näkemykset uudesta oppimisympäristöstä, opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta sekä sitouttaa muutokseen. Tulokset ohjaavat oikeisiin asioihin paneutumista.

CDM Involver sitoo pedagogisen suunnitelman koulusuunnitteluun, tukee tietojohtamista ja antaa suunnitteluryhmälle tietoa käyttäjien toiveista rajoittamatta suunnittelua.

• Uusille ja uudistettaville peruskouluille
• Yli 20 000 käyttäjää
• Suomi / Hollanti / Peru
• Asiakastyytyväisyys 100 %
• Vastausprosentti 85 %

Tiedosta oppimisympäristö

CDM Involver tuottaa nopeasti mitattua ja analysoitua tietoa tilankäyttäjiltä päätöksenteon tueksi.

CDM Involver perustuu Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja kunkin asiakaskoulun hyvinvointiprofiiliin. Taustalla on kokemus 20 koulun suunnittelusta, vankkaa asiantuntijuutta (rehtoreita, opettajia, arkkitehtejä, rakennuttajia, muutosjohtajia ja analyytikkoja) sekä kaksi opinnäytetyötä:
InteriorDesign bot-toimitilasuunnittelun digitaalinen apuvälinen | Henna Myllymäki 2021
KatiBot-korkeakoulujen tilat opiskelijoiden silmin | SaniOvaskainen2021

Tulokset valmiina kymmenen päivää aloituksesta

Alkukartoitus

Toteutuksesta ja aikataulusta sopiminen.

Aloitus

Toimitamme linkin kyselyyn ja viestintäohjeet.

Kysely käynnissä

Tilannetieto vastaajien määrästä 4. pvä.

Läpikäynti

Raportti ja analyysin läpikäynti.

Osallistaminen oppimisympäristösuunnittelussa

1. Ennen hanketta

CDM Involver sisältää kohdennetut kysymykset erillisinä opettajille ja oppilaille. Opettajien CDM Involve kartoittaa heidän näkemyksen uudesta oppimisympäristöstä, opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta. Oppilaiden CDM Involver kartoittaa oppilaiden mieltymyksiä oppimisympäristöstä ja opiskelutavoista.

Paras hyöty kyselystä syntyy, kun se toteutetaan koulun pedagogisen suunnitelman yhteydessä jo ennen uutta hanketta.

2. Suunnitteluvaiheessa

CDM Involver antaa käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa uuden koulurakennuksen visuaaliseen ilmeeseen värien, muotojen ja tunnelman kautta.

CDM Involver on rakennettu niin, että se antaa suuntaviivoja rajoittamatta suunnittelijoiden mahdollisuutta luoda uniikki ympäristö. Suunnittelijat saavat kootusti käyttäjien mielipiteet, joita he voivat käyttää suunnittelutyössään haluamallaan tavalla.

3. Jälkeen

CDM Involver kerää käyttäjiltä palautteen suunnittelun onnistumisesta. Se peilaa kysymykset siihen, mitä kartoitettiin. CDM Involverissa käytetään kunkin kohteen omia valokuvia. Paras aika kartoitukselle on kun koulurakennuksessa on toimittu yksi lukuvuosi.

Keskustellaan yhdessä vallitsevasta tilanteesta koulullanne. Tapaaminen ei sido sinua mihinkään.