OPPIMISYMPÄRISTÖT

Olemme hyvinvoivien oppimisympäristöjen asiantuntija

Osallisuutta ja hyvinvoivia oppimisympäristöjä

Onnistunut suunnittelu pohjautuu tilojen käyttäjien osallisuuteen. On tärkeää kuulla ja ymmärtää käyttäjien tarpeita alusta asti. Pedagogiikka ohjaa oppimisympäristön suunnittelua. Kun tehdään muutoksia, on kokonaisuuden osia hyvä miettiä samanaikaisesti: miten kaikki toiminta tiloissa tapahtuu, miten muutokset vaikuttavat lukujärjestykseen. Muutoksia on hyvä harjoitella jo ennen kuin tilat otetaan käyttöön. Parhaimmillaan pedagogiikka, käyttäjät ja tilat ovat samassa linjassa.

Koulusuunnittelun suurimpia haasteita ovat:

  • Käyttäjät ja tilaajat eivät ole tyytyväisiä lopullisiin ratkaisuihin
  • Liian nopeat aikataulut: ei jää aikaa pohdinnalle
  • Harvoin mukana käyttäjien osallisuus
  • Opettajakuntaa ei sitouteta riittävästi
  • Pedagoginen suunnitelma tulisi huomioida paremmin
  • Yhteiskehittäminen eri tahojen (sivistystoimi, tilakeskus, rakennuttaja) kanssa alkuvaiheessa vähäistä

Ratkaisumme on CDM Involver osallisuusratkaisu:

  • Tietoa suunnitteluryhmälle käyttäjien toiveista
  • Mahdollisuus yhteiskehittämiseen jo alkuvaiheessa
  • Tietoa johtajalle pedagogisen suunnitelman jalkautukseen
  • Käyttäjät sitoutuvat muutokseen