Rantakylän normaalikoulu

JOENSUU

Rantakylän koulu on Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, joka tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen luokilla 1. – 9. Koulun toiminnan painopisteitä ovat yhteisopettajuus, tieto- ja viestintäteknologia sekä sen opetuskäytäntöjen kehittäminen. Nämä arvot olivat pohjana myös sisustussuunnittelulle.

CDM vastasi koulun noin 4000 neliömetrin kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma. Hankintojen pohjaksi tehtiin myös kaikista kalusteista tuotekortit, joissa määritettiin mitoitukset, värit ja materiaalit varmistamaan oikea toiminnallisuus ja ilme.

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala.