Osallisuus – puhetta vai tekoja?

Osallisuus voi olla osallisuuspuhetta. Puheeksi se voi jäädäkin. Tai sitten se voi olla konkreettisia tekoja ja käytännöllisiä ratkaisuita. Menetelmiä, joilla kaikkien osallisten on mahdollista ja parhaimmillaan jopa helppoa tuoda omat näkökulmansa yhteiseen valmisteluun, kauaskantoisiin valintoihin ja monia koskettavaan päätöksentekoon.