Työnteon muutos tuli jäädäkseen.
Muutos voi ravisuttaa vahvaakin taloa.
Niin myös työympäristöjen suunnittelu.
Puuttuu vain yksi ja sen myötä kaikki: me.
Hallitsemme koko designprosessin.
Digitaalisesti. Luovasti. Rakastettavasti.
Previous
Next

CDM

CDM on luova toimisto, joka suunnittelee tiloja. Hallitsemme koko designprosessin ideoinnista projektin kustannustehokkaaseen läpivientiin ja valmiiseen tilaan. Vahvuuksiamme ovat työ-, liiketila- ja koulusuunnittelu. 

Sisustusprojektimme vaihtelevat kevyistä tilojen uudistuksista kokonaisvaltaisiin ja työkulttuurimuutoksiin tähtääviin konseptitoteutuksiin. Tiedämme, miten tilasuunnittelu sekä digitaaliset työkalut taipuvat muutosjohtamisen tueksi. Suunnittelumme tunnetaan vahvasta elämyksellisyydestä ja käyttäjälähtöisyydestä.

Teemme onnistumisia. Ilolla, intohimolla ja sydämellä. Meitä ohjaa halu saada asiakkaamme menestymään.

© Désign by CDM

Service design

Tilasuunnittelu

Suunnittelumme pohjautuu asiakkaan toiminnan ja tahtotilan ymmärtämiseen sekä brändiin. Etsimme ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen ja ylittävät odotukset.

Suunnitteluun kuuluvat tilan jakaminen toimintoihin, väri- ja materiaalivalinnat sekä kaluste-, tekstiili- ja valaistussuunnittelu. Huomioimme tilojen toiminnallisuuden, muunneltavuuden, esteettömyyden ja puhtaana pitämisen. Esimerkiksi koulussa verhoilujen tulee olla erittäin kestäviä, ja liiketilasuunnittelussa tarvitaan tuottavaa tilankäyttöä.

Luomme suunnittelulla tilaan energiaa, joka tuntuu.

Projektin hallinta

Kun asiakas ostaa meiltä projektinhallinnan, hän luottaa kokonaisuuden käsiimme. Toimitamme asiakkaalle aina parhaat ja sopivimmat vaihtoehdot. Luottamus on avainsana.

Projekti alkaa, kun suunnittelu on hyväksytty. Muutamme valinnat budjetiksi ja laadimme projektille aikataulun. Vastaamme niiden toteutumisesta. Osallistumme työmaakokouksiin ja hoidamme yhteydet rakennuttajaan ja muihin suunnittelijoihin kuten arkkitehtiin sekä LVI- ja sähkösuunnittelijoihin. Hoidamme kilpailutuksen, tilaukset ja tuotteiden vastaanottotarkistuksen. Johdamme työtä asiakkaan kohteessa ja koordinoimme muutot.

Kannamme vastuun koko toteutuksesta, jotta asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa.

Muutosvalmennus

Tilojen muuttuessa myös niiden käyttö ja toimintatavat muuttuvat. On olennaista ottaa käyttäjät mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, sillä heidän tarpeensa ovat keskiössä. Tarvitaan ergonomisia työpisteitä, luonnollisia kohtaamistiloja, rentoutumishuoneita tai selkeää varastotilaa.

Tunnemme työnteon murrokseen liittyvät haasteet. Asetamme tavoitteet muutokselle yhdessä tilaajan kanssa. Kuuntelemme, sparraamme ja tuemme. Valmennamme muutokseen ja teemme uusia pelisääntöjä asiakkaan kanssa, jotta uusien tilojen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja tavoitteet saavutettaisiin.

Toimiva tila innostaa, tukee työhyvinvointia ja sitouttaa henkilöstöä.

Koulusuunnittelu

Koulusuunnittelu

Koulusuunnittelun lähtökohtana toimii opetussuunnitelma ja kunnan strategia opetussuunnitelman toteuttamiseksi koulussa. Osallistamme kaikki käyttäjät ideoimaan ja vaikuttamaan siihen, minkälaisessa ympäristössä oppiminen tapahtuu. Apuna käytämme kehittämäämme digitaalista työkalua, KatiBottia. Esimerkiksi yhteisopettajuutta voi tukea tilasuunnittelun avulla ja luonnollista vuorovaikutusta kalustesuunnittelulla.

Teemme tiloja, jotka tukevat oppimista.

Tilasuunnittelu Oppimisympäristöt Koulut Muutostoimisto CDM

Digitaalinen työväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

KatiBot

KatiBot on luomamme digitaalinen työkalu oppimisympäristöjen suunnitteluun. Sen avulla kartoitamme oppilaiden ja opettajien näkemyksiä. Kysymykset pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja hyvinvointiprofiiliin. Kysymysten avulla pystymme konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

KatiBotin keräämät tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana uuden koulun suunnittelulle. Niistä ilmenee käyttäjien toiveet ja pedagogiikan toteutustapa arkkitehti- ja sisustussuunnittelua varten.