Pornainen & CDM Involver

”Saimme hyviä tuloksia ja monipuolisia vaihtoehtoja, mistä valita. Muutosajattelu vaatii aikaa. CDM Involver on erittäin hyvä tuote. Voin suositella sitä lämpimästi. Se on äärimmäisen sujuva ja helppo käyttää. Pystyimme muokkaamaan kyselyä juuri meidän tarpeisiimme. Saimme sekä oppilailta että opettajilta erittäin hyvää palautetta. Raportit ovat hyvät ja yksiselitteiset. Saamme niistä selkeät suuntaviivat, ja niiden pohjalta on myös hyvä käydä sisäistä arvokeskustelua. Tämä on minusta oivallinen johtamisen väline.”

Lea Backman, rehtori
Pornaisten yhtenäiskoulu

Pornaisten yhtenäiskoulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan yhteensä hieman alle 500 ja opettajia sekä koulunkäynnin ohjaajia reilut 50. Yhtenäiskoulun alueella on käynnissä olemassa olevien rakennusten kuntokartoitukset. Alueelle puuhataan myös monitoimihallia. Päätöksiä rakentamisista tai peruskorjauksista ei ole tehty. Tämä on hyvä kohta kysyä oppilailta ja opettajilta näkemyksiä ja tarpeita oppimisympäristön suhteen.

Kysely toteutettiin CDM Involver-bottihaastattelulla, jolla selvitettiin näkemyksiä tulevaisuuden opetuksesta sekä toiminnallisuuteen ja pedagogiikkaan liittyviä tarpeita. Eri kohderyhmille oli hieman eri kysymykset. Oppilailta kysyttiin, miten he haluavat oppia ja minkälainen ympäristö oppimista parhaiten tukee. Vastausprosentti oli 85 eli erittäin korkea. Sekä opettajat että oppilaat olivat todella tyytyväisiä, kun heitä kuunnellaan. Siitä tulee osallisuuden tunne. Kyselystä saadut alustavat ajatukset viedään jatkoon. Oppimisympäristöajattelua laajennetaan ja peilataan olemassa oleviin ja toimiviin asioihin.