Lapin yliopiston harjoittelukoulu

ROVANIEMI

Lapin yliopiston harjoittelukoulu Rovaniemellä vastaa perusopetuksen järjestämisestä, opettajankoulutuksesta ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Lisäksi koulu toimii verkostoituneesti Suomen harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa. Luokka-asteita on 1–9, musiikkiluokilla 1–6 ja oppilaita noin 580.

Harjoittelukoulu toimii tiloissa, jotka on peruskorjattu ja lisärakennettu vanhan Keskuskansakoulun tiloista. Rakenteet määrittävät, mitä tiloissa voi muuttaa. Kiehtovaa muutossuunnittelussa oli nimenomaan se, miten vanhoja tiloja voidaan muuntaa tukemaan modernia opetusta, missä muun muassa toimitaan yhteisopettajatiimeissä. Koska muutoksesta haluttiin laadukasta ja osallistavaa, otettiin oppilaat ja opettajat mukaan suunnitteluun alusta asti. Osallistamiseen valittiin Katibot, sillä se kartoittaa hyvin kaikki keskeiset osa-alueet, ja se on juuri oppimisympäristöjen suunnitteluun tehty.

Katibotin tulosten pohjalta lähti liikkeelle koko suunnitteluprosessi. Tulokset osoittivat selkeästi mitä virikkeitä, minkälaisia tiloja, värimaailmoja ja oppimistiloja halutaan. Kyselyä räätälöitiin jonkin verran harjoittelukoulua varten, ja se toteutettiin tiukassa aikataulussa parin kolmen kuukauden aikana. Tulosten pohjalta toteutettiin kattava muutostyö koulun tiloissa.

“Katibot on ykköstoteutus Suomessa. Se kartoittaa tosi kivalla tavalla eri osa-alueita, ja sitä on yksinkertaista käyttää omalla puhelimella. Olen äärimmäisen tyytyväinen yhteistyöhön. Se on ollut joustavaa, etenevää ja myönteistä. Arvostan rohkeaa ja innovatiivista tulokulmaa, sitä, ettei tarvitse arkailla esittää ideoita. Saimme juuri sitä, mitä toivoimme.”
Anne Onnela, johtava rehtori
Lapin yliopiston harjoittelukoulu