Pontuksen päiväkotikoulu

LAPPEENRANTA

Pontuksen päiväkotikoulun noin 4500 neliömetrin tilojen suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma ja rehtori Katri Kurrosen vahva visio siitä, minkälainen oppimisympäristö tukee pedagogiikkaa parhaiten. Tiloissa toimii päiväkoti, esiopetus ja luokat 1. – 6. Suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä. Siihen osallistui koulun 20 henkilön sisustusryhmä, jossa oli mukana sekä opettajia että oppilaita. Projekti kesti vuoden.

CDM vastasi kaluste-, sisustus- väri- ja tekstiilisuunnittelusta. Hankintojen pohjaksi tehtiin myös kaikista kalusteista tuotekortit, joissa määritettiin mitoitukset, värit ja materiaalit varmistamaan oikea toiminnallisuus ja ilme. Lisäksi CDM loi Pontuksen koululle brändin, verkkosivut ja videon viestimään uusista tiloista ja pedagogiikasta.

”Yhteistyö CDM:n kanssa oli mutkatonta ja sujuvaa. Rehtorina arvostan erityisesti suunnittelijan perehtyneisyyttä koulumme pedagogiikkaan ja sen asettamiin tavoitteisiin ennen suunnittelun alkua. CDM otti myös oppilaat hyvin huomioon suunnittelussa ja johdatti heidät miettimään juuri opiskeluympäristössä huomioitavia asioita. Aikataulut pitivät. Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä – koulussamme on ilo työskennellä ja oppia.”

Katri Kurronen, rehtori
Pontuksen päiväkotikoulu